Tietoa yhdistyksestä

Vuonna 1985 perustettu Suomen Suzuki-yhdistys ry kehittää ja edistää Suzuki-kasvatusmenetelmän käyttöä Suomessa. Se huolehtii Suzuki-opettajien erikoistumiskoulutuksesta Suomessa Euroopan Suzuki-yhdistyksen asettamien vaatimusten mukaisesti. Toimintaan kuuluu myös leirien järjestäminen yhdistyksen jäsenille sekä yhteydenpito kansainvälisiin järjestöihin. Suomen Suzuki-yhdistys on ESA:n (European Suzuki Association) ja ISA:n (International Suzuki Association) jäsenjärjestö. Nimenkäyttösopimuksen alilisenssin kautta Suomen Suzuki-yhdistyksellä on Suzuki-menetelmän yksinomainen lisenssi Suomessa. Tämä tarkoittaa, että kaikkien paikallisten ryhmien tai yksittäisten opettajien, jotka haluavat käyttää ”Suzuki”-nimeä Suzuki-menetelmän yhteydessä, on kuuluttava oman maan Suzuki-yhdistykseen. Oikeuteen käyttää Suzuki-opettaja -nimitystä vaaditaan 3. koulutustason suorittamista (katso lisää kohdasta koulutus).

Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia yhdyssiteenä Suzuki-menetelmää käyttävien opettajien ja musiikkioppilaitosten sekä Suzuki-oppilaiden ja heidän vanhempiensa välillä.

Suomen Suzuki-yhdistys r.y. järjestää ESA:n alaista erikoistumiskoulutusta viulun-, sellon-, huilun-, kitaran- , laulun- ja pianonsoitonopettajille.  Jos olet kiinnostunut Suzuki-opettajan koulutuksesta, katso kohdasta koulutus.