Suzuki-menetelmä

Suzuki-opetusmenetelmän kehitti japanilainen viulupedagogi Shinichi Suzuki (1898–1998). Se perustuu ajatukseen ”äidinkielen menetelmästä” tai ”lahjakkuuskasvatuksesta”. Oivallettuaan, että jokainen lapsi oppii oman äidinkielensä helposti, Suzuki alkoi itse opettaa pienille lapsille viulunsoittoa samalla luonnollisella tavalla, jolla he omaksuvat oman äidinkielensä.

Suzuki-menetelmän tärkeitä piirteitä ovat:

  • Musiikin kuuntelu osana lapsen luonnollista ympäristöä niin varhain kuin suinkin (jopa ennen syntymää). Kotona kuunnellaan päivittäin äänitteitä kappaleista, joita myöhemmin soitetaan, mutta myös muuta hyvää musiikkia on tärkeää kuunnella. Opetuksen lähtökohtana on täten soiva mielikuva musiikista, ei nuotit. Nuotinluku aloitetaan myöhemmin, samalla tavalla kuin äidinkielen kohdalla tapahtuu.
  • Varhainen aloitusikä (yleensä 3–4-vuotiaana).  Opetus on yksityisopetusta, mutta usein lapset ja vanhemmat seuraavat kavereidensa tunteja. Näiden lisäksi oppilaat osallistuvat säännöllisesti ryhmätunneille. Näin eri-ikäiset lapset oppivat myös luontevasti toisiltaan ja saavat lisää motivaatiota harjoitteluun.
  • Ainakin toisen vanhemman, mutta yleensä koko perheen, osallistuminen harrastukseen. Pienen lapsen soitto- tai lauluharrastus on mahdollista vain opettajan ja vanhemman tiiviin yhteistyön kautta. Vanhempi ohjaa lasta kotona opettajan tunnilla antamien ohjeiden mukaan ja huolehtii kuuntelemisesta kotona.
  • Positiivinen palaute ja eteneminen oppilaan omassa tahdissa. Suzukimenetelmä perustuu siihen, että jokainen voi oppia. Pääsykokeita tai musikaalisuustestejä ei tarvita. Lahjakkuus ei ole myötäsyntyistä, vaan se kehittyy ympäristön vaikutuksesta.
  • Muita motivaatiotekijöitä ovat esimerkiksi: vihkojen ohjelmisto, jota kerrataan jatkuvasti; säännölliset esiintymiskokemukset yksin ja ryhmässä, ja menetelmän kansainvälisyys, joka mahdollistaa samojen kappaleiden soittamista ja opiskelemista leireissä tai konserteissa ympäri maailmaa.

Suzuki-menetelmä on kasvatusfilosofia, joka tähtää lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun. Tavoitteena on kasvattaa lapsesta musiikin avulla tasapainoinen ja harmoninen ihminen niin, että musiikki olisi osa hänen persoonaansa.

Lue lisää Shinichi Suzukin elämästä ja työstä kirjassa:
Suzuki, Shinichi. Rakkaudella kasvatettu. Johdatus luonnolliseen oppimiseen musiikkikasvatuksesta. Englanninkielisestä laitoksesta suomentanut Sari Helkala-Koivisto, Tampere: Vihreälinja Oy, 2000.

Muuta kirjallisuutta englanninkielellä löydät osiosta linkit.

Haluatko lapsellesi Suzuki-opetusta?

Ota yhteyttä valitsemasi soittimen soitinvastaavaan, jos haluat neuvoa opettajan valinnassa. Voit myös ottaa yhteyttä paikallisiin jäsenyhdistyksiin, katso opetusta antavat oppilaitokset -sivulta.