Suzuki-nimen käyttö

Käännös asiakirjasta Suzuki Method Name Agreement

International Suzuki Association (ISA) omistaa kaikki ”Suzuki”-nimen nimi-, tavaramerkki-, palvelumerkki- ja tekijänoikeudet, kun kyseessä on Suzuki-menetelmän käyttäminen opetusmenetelmänä tai julkaisu, jossa käytetään nimeä ”Suzuki-menetelmä” tai vastaavaa.

ISA on myöntänyt kaikki nämä oikeudet nimenkäyttösopimuksella European Suzuki Associationille (ESA) sillä alueella, josta ESA vastaa (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka). ESA myöntää vuorostaan tietyt Suzuki-menetelmän oikeudet kansallisille Suzuki-yhdistyksille nimenkäyttösopimuksen alilisenssin kautta, jonka seurauksena kansallisella Suzuki-yhdistyksellä on Suzuki-menetelmän yksinomainen lisenssi kyseisessä maassa.

Kaikkien  paikallisten ryhmien tai yksittäisten opettajien, jotka haluavat käyttää ”Suzuki”-nimeä Suzuki-menetelmän yhteydessä, on kuuluttava oman maansa Suzuki-yhdistykseen voidakseen käyttää ”Suzuki”-nimeä.

Kansallisella Suzuki-yhdistyksellä on velvollisuus suojella ja edistää Suzuki-nimeä ja -menetelmää kotimaassaan, ja se on näin ollen suoraan vastuussa Suzuki-opettajien koulutuksesta.